Statystyka:

Liczba zarejstrowanych czytelników w 2020 r. - 424 osoby

Liczba wypożyczeń zbiorów w 2020 r. - 5717 (książek)

Liczba udostępnień książek z ksiegozbioru podręcznego na miejscu w bibliotece -121 (książek)

Liczba odwiedzin w czytelni w 2020 r - 34 osoby

Stan ksiegozbioru na dzień 31 grudnia 2020 r. - 19624 woluminy

Licznik odwiedziń: 131249