Statystyka:

Liczba zarejstrowanych czytelników w 2019 r. - 531 osób

Liczba wypożyczeń zbiorów w 2019 r. - 7076 (książek)

Liczba udostępnień książek z ksiegozbioru podręcznego na miejscu w bibliotece -135 (książek)

Liczba odwiedzin w czytelni w 2019 r - 57 osób

Stan ksiegozbioru na dzień 31 grudnia 2019 r. - 19066 woluminów

Licznik odwiedziń: 114809