PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH - PRIORYTET 1

Celem  Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie.
Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez  stały  dopływ  nowości  wydawniczych,  możliwość  systematycznego ubytkowania  (aktualizowania  zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku otrzymała w roku 2017 dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6500 zł. Dokonano zakupu książek, który zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono łącznie 304 książki, w tym 170 pozycji dla Oddziału dla Dzieci oraz 134 pozycje dla dorosłych czytelników.


Licznik odwiedziń: 86061